Projekt "Digitalna transformacija podjetja" Dulc Rofleks d.o.o. prejel sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v podjetju Dulc Rofleks d.o.o. Cilji naložbe so:

  • izvedba digitalne preobrazbe v podjetju v skladu z akcijskim načrtom, z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podjetju,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

 

 

 

Projekt "Spletni konfigurator fleksibilnih cevi DULC" je prejel sofinanciranje Evropske unije

Cilj naložbe je digitalizacija prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. To bomo izvedli skozi izdelavo digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca v enem tujem jeziku.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Finančna podpora: 9.999,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.