Projekt "Spletni konfigurator fleksibilnih cevi DULC" je prejel sofinanciranje Evropske unije

Cilj naložbe je digitalizacija prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. To bomo izvedli skozi izdelavo digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca v enem tujem jeziku.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Finančna podpora: 9.999,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.