CDP naprava

S CDP tehnologijo se vse organske odpadke (plastika, papir, les, RDF/SRF, itd.) lahko nevtralizira na trajnostno ekološki in ekonomičen način. Zaradi temperature pod 280°C, se v procesu ne proizvajajo toksični produkti kot so dioksidi in furani. Naprava deluje v vakumu in nima izpušnih plinov.

Produkti proizvodnega procesa so:

  • voda
  • bitumen
  • CO2
  • sintetični dizel

Več na http://www.krmc.si